နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(က) ၂/၂၀၂၂ သင်တန်း နှင့် နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(ခ)(၂/၂၀၂၂)သင်တန်း အတွက် သင်တန်းမှတ်ပုံတင် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန် နောက်ဆုံးရက်ကြေညာခြင်း

နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(က) ၂/၂၀၂၂ သင်တန်း နှင့် နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(ခ)(၂/၂၀၂၂)သင်တန်းများ ကို ၈-၂-၂၀၂၂ နေ့မှစ၍ သင်တန်းမှတ်ပုံတင် လျှောက်လွှာ တင်သွင်း၍တတ်ရောက် ရန်ကြေငြာပါသည်။

သင်တန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန်ကျန်သော ကျောင်းသူကျောင်းသားများ သည် ၁၈-၃-၂၀၂၂ နောက်ဆုံးထား၍ မပျက်မကွက် သတင်းပို့ မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန် ‌ကြေငြာလိုက်သည်။

 
 

More Tags

a